792 311 111

Informace pro účastníky doplňkového penzijního spoření

Dne 11.5. vstoupila v účinnost novela zákona č. 91/2002 Sb. „o finančním arbitrovi“. Tato novela předala do kompetence řešení sporů mimosoudního cestou vzniklých z titulu právě „Doplňkové penzijního spoření“ dle zákona č. 427/2011 Sb. v platném znění (dále DPS).

V případě Vašeho zájmu blíže se seznámit s tímto tématem uvádíme odkaz na stránky Finančního arbitra.


Stručný výtah ze stránek FA

Rozhodování sporů v oblasti penzijních produktů

S účinností od 11. 5. 2022 je finanční arbitr příslušný podle § 1 odst. 1 písm. k), l) a m) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, mezi spotřebitelem a penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření a mezi spotřebitelem a osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu.

Čeho se přesně týká rozhodování finančního arbitra

Právní úprava penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a panevropského osobního penzijního produktu Právním předpisem, který upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem, je zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o penzijním připojištění“).

Základním právním předpisem, který upravuje doplňkové penzijní spoření, je zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o doplňkovém penzijním spoření“).

Základním přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje panevropský osobní penzijní produkt, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. 6. 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (dále jen „nařízení o PEPP“). Působnost České národní banky v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a některá práva a povinnosti poskytovatelů, distributorů a účastníků panevropského osobního penzijního produktu upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie zákon č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o PEPP“).