792 311 111Nový zákon definuje povinnosti poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Reforma přinesla všem distributorům III. pilíře povinnosti prokázat odbornou způsobilost osvědčením o vykonání odborné zkoušky.

Akreditovanou zkoušku musí do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tedy do 3. ledna 2020 splnit všechny osoby, které poskytují investiční služby.

Od roku 2019 disponujeme akreditací podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění od ČNB.

AKTUALITY


Doplňkové penzijní spoření

Dne 11.5. vstoupila v účinnost novela zákona č. 91/2002 Sb. „o finančním arbitrovi“.

Doplňkové penzijní spoření

Připravili jsme pro Vás stručný výtah ze stránek Finančního arbitra, který si můžete přečíst zde.

Milostivé léto

Co to je milostivé léto? Jakých dluhů se týká a jak postupovat při splácení?

Milostivé léto

Jedná se o tří měsíční lhůtu, kdy je možné splatit dlužnou částku jen s drobným poplatkem navíc tj. odpadne povinnost platit příslušenství za vedení exekuce a další sankce. > Zde zjistíte více.<

Dlužník a dluhová past

Jak ochránit dlužníka před dluhovou pastí a exekucemi? Jaké jsou změny od 1. července 2021?

Chráněný účet

Dosud exekutoři postihovali jak účet, tak mzdu dlužníka, a tím dostávali dlužníka do

pasti. Od 1. července 2021 vstoupilo v účinnost hned několik legislativních novel. Co znamená chráněný účet? Více informací

Podpojištění a jak mu předejít?

Co v praxi znamená termín podpojištění a tipy jak správně stanovit pojistnou částku.

Podpojištění

„Je-li pojistná částka v době události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku.......> Přečíst si celý článek

Reverzní hypotéka

Reverzní (nebo-li zpětná či seniorská) hypotéka - co to je a jak funguje?


Reverzní hypotéka

Jedná se o spotřebitelský úvěr zajištěný zástavním právem na nemovitosti. Jak je úvěr vyplacen a jak funguje reverzní hypotéka?


> Více informací <

Přechodné období skončilo

Co bude s pojišťovací profesí dál?

31. května 2021

skončilo přechodné období, kdy měli zprostředkovatelé pojištění zákonnou povinnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti pro distribuci pojištění a zajištění.

Více informací

Rozšíření nabídky zkoušek

Nově u nás můžete složit akreditovanou zkoušku o distribuci pojištění a zajištění v platném znění. 

Zákon č. 170/2018 Sb.

Od roku 2019 disponujeme akreditací podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění od ČNB.

E-learning

Nabízíme online rozhraní, kde si každý zájemce může o zkoušku může testovat své znalosti a najdete zde i odborné texty a prezentace našich odborníků.

E-learning

Připravili jsme pro Vás e-learningové rozhraní, kde si každý zájemce o zkoušku může otestovat své znalosti. Pomocí cvičných testů ve všech akreditovaných oblastech si ověříte své znalosti. Najdete zde i odborné texty a prezentace našich lektorů.