792 311 111Nový zákon definuje povinnosti poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Reforma přinesla všem distributorům III. pilíře povinnosti prokázat odbornou způsobilost osvědčením o vykonání odborné zkoušky.

Akreditovanou zkoušku musí do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tedy do 3. ledna 2020 splnit všechny osoby, které poskytují investiční služby.

Od roku 2019 disponujeme akreditací podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění od ČNB.

AKTUALITY


Milostivé léto

Co to je milostivé léto? Jakých dluhů se týká a jak postupovat při splácení?

Milostivé léto

Jedná se o tří měsíční lhůtu, kdy je možné splatit dlužnou částku jen s drobným poplatkem navíc tj. odpadne povinnost platit příslušenství za vedení exekuce a další sankce. > Zde zjistíte více.<

Dlužník a dluhová past

Jak ochránit dlužníka před dluhovou pastí a exekucemi? Jaké jsou změny od 1. července 2021?

Chráněný účet

Dosud exekutoři postihovali jak účet, tak mzdu dlužníka, a tím dostávali dlužníka do

pasti. Od 1. července 2021 vstoupilo v účinnost hned několik legislativních novel. Co znamená chráněný účet? Více informací

Podpojištění a jak mu předejít?

Co v praxi znamená termín podpojištění a tipy jak správně stanovit pojistnou částku.

Podpojištění

„Je-li pojistná částka v době události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku. V takovém případě snižuje pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude". > Více informací <

Reverzní hypotéka

Reverzní (nebo-li zpětná či seniorská) hypotéka - co to je a jak funguje?


Reverzní hypotéka

Jedná se o spotřebitelský úvěr zajištěný zástavním právem na nemovitosti. Jak je úvěr vyplacen a jak funguje reverzní hypotéka?


> Více informací <

Přechodné období skončilo

Co bude s pojišťovací profesí dál?

31. května 2021

skončilo přechodné období, kdy měli zprostředkovatelé pojištění zákonnou povinnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti pro distribuci pojištění a zajištění.

Více informací

Rozšíření nabídky zkoušek

Nově u nás můžete složit akreditovanou zkoušku o distribuci pojištění a zajištění v platném znění. 

Zákon č. 170/2018 Sb.

Od roku 2019 disponujeme akreditací podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění od ČNB.

E-learning

Nabízíme online rozhraní, kde si každý zájemce může o zkoušku může testovat své znalosti a najdete zde i odborné texty a prezentace našich odborníků.

E-learning

Připravili jsme pro Vás e-learningové rozhraní, kde si každý zájemce o zkoušku může otestovat své znalosti. Pomocí cvičných testů ve všech akreditovaných oblastech si ověříte své znalosti. Najdete zde i odborné texty a prezentace našich lektorů.