Distribuce pojištění a zajištění

Odborná zkouška - Distribuce pojištění a zajištění

Od roku 2019 disponujeme akreditací podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění od ČNB.

Proč je dobré zkoušku mít

Zkouška prokazuje ze zákona povinnou odbornou způsobilost poskytovatele.

Odborná způsobilost se skládá ze dvou částí:
 • Všeobecné znalosti – které se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosaženém vyšším vzdělání
 • Odborné znalosti v oblasti poskytování produktů III. pilíře důchodové reformy – které se prokazují osvědčením o úspěšném absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby

Na trhu akreditovaných zkoušek jsme od roku 2012.

Vzdělávejte se moderně ☕ Prodávejte tak lépe ⭐ Budujte dlouholeté vztahy ⚡

Chci začít

Pro koho je zkouška určena

 • Finanční poradce
 • Zprostředkovatele
 • Poskytovatele
 • Distributory doplňkového penzijního spoření
 • Samostatné zprostředkovatele
 • Vázané zástupce

Příprava na zkoušku

Zájemce o složení odborné zkoušky si může vybrat z následujících kategorií zkoušky:

 • Investiční zprostředkovatel
 • Souhrnná zkouška

Přihlášením získáte přístup

 • K E-learningu s neomezeným přístupem až do složení zkoušky. Struktura e-learningu odpovídá struktuře tematických oblastí zkoušky podle Vyhlášky ČNB.
 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí ve formátu .pdf, které si zájemce může volně stáhnout.
 • Odborné materiály (prezentace k dané problematice).

Kategorie zkoušky a hodnocení

Zkouška v každé kategorii obsahuje 3/4 testových otázek s jednou správnou odpovědí (hodnocených 1 bodem), 1/4 otázek s více správnými odpověďmi (hodnocených 2 body) a 2-3 případové studie - modelové situace s 5 otázkami s jednou správnou odpovědí (hodnocených 2 body).

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL: 60 testových otázek | 3 případové studie | 135 minut
SOUHRNNÁ ZKOUŠKA: 92 testových otázek | 3 případové studie | 180 minut
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:
 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

Výsledek zkoušky je znám do 2 pracovních dnů. Zájemci je zaslán e-mailem včetně e-lektronického certifikátu. Certifikát má neomezenou platnost.