Následné vzdělávání

Následné vzdělávání

Následné vzdělávání je povinné pro každého zprostředkovatele spadajícího pod zákon č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů. Každý rok musí zprostředkovatel pojištění absolvovat alespoň 15 hodin odborného následného vzdělávání pro zachování, aktualizaci a zvýšení svých odborných znalostí a dovedností, aby mohl vykonávat svoji činnost.

Po absolvování minimálně 15 hodin získává zprostředkovatel Osvědčení o absolvování následného vzdělávání.

Získání Osvědčení je podmíněno úspěšným složením průběžných testů, které jsou součástí následného vzdělávání. Je jednotné a souhrnné pro všechny kategorie distribuce pojištění a zajištění.

Na trhu akreditovaných zkoušek jsme od roku 2012.

Vzdělávejte se moderně ☕ Prodávejte tak lépe ⭐ Budujte dlouholeté vztahy ⚡

Chci začít