Spotřebitelský úvěr

Odborná zkouška - Spotřebitelský úvěr

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, upravuje činnost poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Poskytovatelé a zprostředkovatelé, kteří chtějí spotřebitelské úvěry nabízet a prodávat se musí, pro větší ochranu spotřebitele na trhu, prokázat odbornou způsobilostí. Tato odborná způsobilost se prokazuje složením odborné zkoušky u akreditované osoby schválené Českou národní bankou.

Proč je dobré zkoušku mít

Zkouška je nástrojem pro ověření odborné způsobilosti poskytovatelů, jak to vyžaduje zákon. Tato povinnost zajišťuje, že všichni poskytovatelé mají potřebné kvalifikace a jsou schopni poskytovat služby na profesionální úrovni.

Odborná způsobilost se dělí na dvě hlavní oblasti. První oblastí jsou všeobecné znalosti, které se mohou prokázat maturitním vysvědčením, vyšším vzděláním nebo minimálně tříletou praxí. Druhou oblastí jsou specifické odborné znalosti v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů, což se prokazuje osvědčením o úspěšném absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby.

Na trhu akreditovaných zkoušek jsme od roku 2012.

Vzdělávejte se moderně ☕ Prodávejte tak lépe ⭐ Budujte dlouholeté vztahy ⚡

Chci začít

Pro koho je zkouška určena

 • Finanční poradce
 • Zprostředkovatele
 • Poskytovatele
 • Distributory úvěrových produktů
 • Nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů
 • Samostatné zprostředkovatele
 • Vázané zástupce
 • Zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
 • Zahraniční zprostředkovatele
 • Další instituce oprávněné poskytovat úvěry dle zákona o platebním styku

Příprava na zkoušku

Zájemce o složení odborné zkoušky si může vybrat z následujících kategorií zkoušky:

 • Odborná zkouška pro distribuci úvěru jiného než na bydlení
 • Odborná zkouška pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru
 • Odborná zkouška pro distribuci úvěru na bydlení
 • Kombinovaná zkouška zahrnující všechny 3 definované kategorie

Přihlášením získáte přístup

 • K E-learningu s neomezeným přístupem až do složení zkoušky. Struktura e-learningu odpovídá struktuře tematických oblastí zkoušky podle Vyhlášky ČNB.
 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí ve formátu .pdf, které si zájemce může volně stáhnout.
 • Odborné materiály (prezentace k dané problematice).

Složení zkoušky a hodnocení

Zkouška v každé kategorii obsahuje 3/4 testových otázek s jednou správnou odpovědí (hodnocených 1 bodem), 1/4 otázek s více správnými odpověďmi (hodnocených 2 body) a 2-3 případové studie - modelové situace s 5 otázkami s jednou správnou odpovědí (hodnocených 2 body).

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:
 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

Výsledek zkoušky je znám do 2 pracovních dnů. Zájemci je zaslán e-mailem včetně e-lektronického certifikátu. Certifikát má neomezenou platnost.