792 311 111

Spotřebitelský úvěr

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, upravuje činnost poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Poskytovatelé a zprostředkovatelé, kteří chtějí spotřebitelské úvěry nabízet a prodávat se musí, pro větší ochranu spotřebitele na trhu, prokázat odbornou způsobilostí. 


Tato odborná způsobilost se prokazuje složením odborné zkoušky u akreditované osoby schválené Českou národní bankou.  • Finanční poradce
 • Zprostředkovatele
 • Poskytovatele
 • Distributory úvěrových produktů
 • Nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů
 • Samostatné zprostředkovatele
 • Vázané zástupce
 • Zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
 • Zahraniční zprostředkovatele
 • Další instituce oprávněné poskytovat úvěry dle zákona o platebním styku


Zkouška prokazuje ze zákona povinnou odbornou způsobilost poskytovatele. 

Odborná způsobilost se skládá ze dvou částí:


1.   Všeobecné znalosti – které se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosaženém vyšším vzdělání, nebo alespoň 3 lety praxe.


2.   Odborné znalosti v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů – které se prokazují osvědčením o úspěšném absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby

Zájemce o složení odborné zkoušky si může vybrat z následujících kategorií zkoušky:


-    Odborná zkouška pro distribuci úvěru jiného než na bydlení


-    Odborná zkouška pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru


-    Odborná zkouška pro distribuci úvěru na bydlení


-    Kombinovaná zkouška zahrnující všechny 3 definované kategoriePřihlášením se ke zkoušce získává zájemce plný přístup k:


 • E-learningu s neomezeným přístupem až do složení zkoušky. Struktura e-learningu odpovídá struktuře tematických oblastí zkoušky podle Vyhlášky ČNB. 
 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí ve formátu .pdf, které si zájemce může volně stáhnout. 
 • Odborné materiály (prezentace k dané problematice).

Zkouška v každé kategorii obsahuje 3/4 testových otázek s jednou správnou odpovědí (hodnocených 1 bodem), 1/4 otázek s více správnými odpověďmi (hodnocených 2 body) a 2-3 případové studie - modelové situace s 5 otázkami s jednou správnou odpovědí (hodnocených 2 body).


Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:


 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

Výsledek zkoušky je znám do 2 pracovních dnů. Zájemci je zaslán e-mailem včetně e-lektronického certifikátu.


Certifikát má neomezenou platnost.