792 311 111

Přechodné období skončilo

Co bude s pojišťovací profesí dál?

31. května 2021 skončilo přechodné období, kdy měli zprostředkovatelé pojištění zákonnou povinnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti pro distribuci pojištění a zajištění. Z původních 178 tisíc registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí u České národní banky, splnilo podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti dle nového zákona č. 170/2018 Sb., na cca 30 tisíc vázaných zástupců. Řady „pojišťováků“ tak silně prořídly a vyvstává otázka, co bude s těmi, kdo podmínky nesplnili dál, a jak zajistí pojišťovny distribuci svých produktů a služeb. Nadchází snad doba větší automatizace, robotizace či samo-sjednávání v prostředí online, nebo se jen profesionalizovala činnost, která tady v minulosti napáchala spoustu škod nejen etických, ale i finančních, a těžila z obecné finanční negramotnosti obyčejných lidí?

Zprostředkovatelé, kteří nesplnili podmínky zákona, ačkoliv byl termín z důvodu covidové pandemie prodloužen o 6 měsíců, nemohou od 1.6.2021 vykonávat svou činnost a dostávat od pojišťoven provize za sjednání a správu pojištění.  

Naopak jim vyvstává povinnost odregistrovat se u ČNB, do doby než si zkoušku dodělají. Po úspěšném složení zkoušky odborné způsobilosti se mohou nově zaregistrovat u ČNB včetně zaplacení nového správního poplatku, a v činnosti zprostředkování pojištění a zajištění pokračovat dál. Že složení odborné zkoušky není úplně lehké, můžeme vidět i v počtech odpadlíků, kdy úspěšnost zkoušek se pohybuje plošně napříč všemi akreditovanými subjekty kolem 65%. Začíná se tak blýskat na lepší časy a zákon č. 170/2018 Sb., sebou přinesl daleko větší profesionalizaci činnosti „pojišťováka“? To uvidíme časem.