792 311 111

Podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a Vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu, upravují činnost a odbornou způsobilost poskytovatelů investičních produktů a služeb. Od 3. 1. 2020 není možné vykonávat poskytování a zprostředkování bez této zkoušky. 


 


Tato odborná způsobilost se prokazuje složením odborné zkoušky u akreditované osoby schválené Českou národní bankou.


 • Finanční poradce
 • Zprostředkovatele
 • Poskytovatele
 • Prodejce a distrubutory investic
 • Obchodníky s cennými papíry
 • Vázané zástupce obchodníků s cennými papíry
 • Investiční zprostředkovatele
 • Vázané zástupce investičních zprostředkovatelů

Zkouška prokazuje ze zákona povinnou odbornou způsobilost poskytovatele.

Odborná způsobilost se skládá ze dvou částí:

 1. Všeobecné znalosti - které se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosaženém vyšším vzdělání, nebo alespoň 5 lety praxe.
 2. Odborné znalosti a dovednosti v oblasti poskytování investičních produktů a služeb - které se prokazují osvědčením o úspěšném absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby.

Zájemce o složení odborné zkoušky si může vybrat z následujících kategorií zkoušky:

 • Investiční zprostředkovatel
 • Souhrnná zkouška


Přihlášením se ke zkoušce získává zájemce plný přístup k:

 • e-learningu s neomezeným přístupem až do složení zkoušky. Struktura e-learningu odpovídá struktuře tematických oblastí zkoušky podle Vyhlášky ČNB.
 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí ve formátu .pdf, které si zájemce může volně stáhnout.
 • Odborné materiály (prezentace k dané problematice)


INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL: 60 testových otázek | 3 případové studie | 135 minut

SOUHRNNÁ ZKOUŠKA: 92 testových otázek | 3 případové studie | 180 minut


Zkouška v každé kategorii obsahuje 3/4 testových otázek s jednou správnou odpovědí (hodnocených 1 bodem), 1/4 otázek s více správnými odpověďmi (hodnocených 2 body) a 2 - 3 případové studie - modelové situace s 5 otázkami s jednou správnou odpovědí (hodnocených 2 body).


Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:

 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testovaných otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)


Výsledek zkoušky je znám do 2 pracovních dnů. Zájemci je zaslán e-mailem včetně elektronického certifikátu.

Certifikát má neomezenou platnost.