792 311 111

Doplňkové penzijní spoření

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, upravuje činnost poskytování a zprostředkování produktů III. pilíře důchodové reformy. Poskytovatelé a zprostředkovatelé, kteří chtějí penzijní produkty nabízet a prodávat se musí, pro větší ochranu spotřebitele na trhu, prokázat odbornou způsobilostí. 


Tato odborná způsobilost se prokazuje složením odborné zkoušky u akreditované osoby, kterou schvaluje Česká národní banka.


Zkouška je povinná pro:

  • Finanční poradce
  • Zprostředkovatele
  • Poskytovatele
  • Distributory doplňkového penzijního spoření
  • Samostatné zprostředkovatele
  • Vázané zástupce

Zkouška prokazuje ze zákona povinnou odbornou způsobilost poskytovatele. 


Odborná způsobilost se skládá ze dvou částí:


1.   Všeobecné znalosti – které se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosaženém vyšším vzdělání 


2.   Odborné znalosti v oblasti poskytování produktů III. pilíře důchodové reformy – které se prokazují osvědčením o úspěšném absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby

Obsah je členěn na dvě základní části, a to testové teoretické otázky (celkem 45) a dvě případové studie s výpočetním příkladem a souvisejícími otázkami (celkem 10 otázek, 5 pro každou případovou studii).


Tematické oblasti potřebných znalostí:


A. právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,


C. principy a fungování doplňkového penzijního spoření


D. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti


E. principy finančního trhu včetně teorie financí


F. investice, investiční strategie a související rizika


Přihlášením se ke zkoušce získává zájemce plný přístup k:


  • E-learningu s neomezeným přístupem až do složení zkoušky. Struktura e-learningu odpovídá struktuře tematických oblastí zkoušky podle Vyhlášky ČNB. 
  • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí ve formátu .pdf, které si zájemce může volně stáhnout. 
  • Odborné materiály (prezentace k dané problematice).

 

Pro úspěšné složení je třeba dosáhnout alespoň: 34 z 45 bodů v teoretické části (75%), 60% v každé skupině teoretické části, a 8 z 10 bodů v praktické části (80%).


Časový limit zkoušky je 90 minut.


Po úspěšném složení zkoušky obdržíte Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které je platné po dobu 5 let.