792 311 111

Následné vzdělávání je povinné pro každého zprostředkovatele spadajícího pod zákon č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

Každý rok musí zprostředkovatel pojištění absolvovat alespoň 15 hodin odborného následného vzdělávání pro zachování, aktualizaci a zvýšení svých odborných znalostí a dovedností.

Po absolvování minimálně 15 hodin získává zprostředkovatel Osvědčení o absolvování následného vzdělávání.

Získání Osvědčení je podmíněno úspěšným složením průběžných testů, které jsou součástí následného vzdělávání. Je jednotné a souhrnné pro všechny kategorie distribuce pojištění a zajištění.


Cena

900 Kč

včetně DPH

Registrovat se | Přihlásit se