792 311 111

Distribuce pojištění a zajištění

Od roku 2019 disponujeme akreditací podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění od ČNB.


Zkouška je určena pro všechny samostatné zprostředkovatele, vázané zástupce a doplňkové pojišťovací zprostředkovatele (tj. pro pracovníky a vázané zástupce samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven či finanční poradce, kteří sjednávají pojištění a zajištění).

Pro provozování činnosti distribuce pojištění a zajištění je zprostředkovatel ze zákona povinen prokazovat Odbornou způsobilost, která zahrnuje 2 oblasti - Všeobecné znalosti a odborné znalosti a dovednosti.


  1. Všeobecné znalosti prokazuje zprostředkovatel pojištění a zajištění ukončeným středoškolským vzděláním (tj. maturitním vysvědčením) nebo alespoň 3 roky praxe v oblasti zprostředkování pojištění před nabytím účinnosti zákona (tj. 1.12.2018). Ti zprostředkovatelé, kteří nemají maturitní zkoušku, mohou středoškolské vzdělání ukončit nově až do 1.7.2022.
  2. Odborné znalosti a dovednosti prokazuje zprostředkovatel pojištění a zajištění Osvědčením o odborné způsobilosti, které získá při úspěšném složení zkoušky o odborné způsobilosti. Bez osvědčení není oprávněn provozovat zprostředkovatelskou činnost v oblasti distribuce pojištění a zajištění. 

Zákon vyžaduje složení zkoušky v těchto 5 skupinách odborné způsobilosti:

1.   Distribuce životního pojištění

2.   Pojištění motorových vozidel (distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidel a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu)

3.   Neživotní občanské pojištění (distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5)

4.   Neživotní pojištění podnikatelů (distribuce neživotního pojištění týkající se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5)

5.   Distribuce pojištění velkých pojistných rizik

Kombinované zkoušky:

6.   Životní pojištění a pojištění motorových vozidel

7.   Životní pojištění a neživotní občanské pojištění

8.   Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů

9.   Souhrnná zkouška na pojištění 

 

Poznámka: Pro jednotlivé skupiny odborností platí, že vyšší kategorie odbornosti již obsahuje kategorie nižší, proto složením zkoušky vyšší získává účastník zkoušky automaticky i odbornou nižší skupiny.

Tzn: neživotní občanské pojištění (skupina 3) obsahuje automaticky pojištění motorových vozidel (skupina 2), neživotní pojištění podnikatelů (skupina 4) v sobě zahrnuje i skupinu 3 a skupinu 2.


Délka a rozsah zkoušky se liší dle skupin odbornosti. Zkoušky kombinované obsahují otázky z různých kategorií.

1.   Životní pojištění – 52 otázek/3 případové studie/120 minut

2.   Pojištění motorových vozidel – 40 otázek/2 případové studie/90 minut

3.   Neživotní občanské pojištění – 52 otázek/3 případové studie/120 minut

4.   Neživotní pojištění podnikatelů – 60 otázek/3 případové studie/135 minut

5.   Pojištění velkých pojistných rizik – 72 otázek/3 případové studie/150 minut

6.   Životní pojištění a pojištění motorových vozidel – 60 otázek (z toho: 32 na vozidla a 28 na životní pojištění)/3 případové studie (z toho: 1 vozidla/2 životní pojištění)/135 min

7.   Životní pojištění a neživotní občanské pojištění – 80 otázek (z toho: 52 neživotní pojištění/28 životní pojištění)/4 případové studie (z toho: 2 neživotní pojištění a 2 životní pojištění)/180 minut

8.   Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů – 80 otázek (z toho: 52 neživotní pojištění podnikatelů/28 životní pojištění)/4 případové studie (z toho:2 neživotní pojištění podnikatelů/2 životní pojištění)/180 minut

9.   Souhrnná zkouška na pojištění – 80 otázek (z toho: 52 velká rizika/28 životní pojištění)/4 případové studie (z toho:2 velká rizika/2 životní pojištění)/180 minut

 

Zkouška v každé kategorii obsahuje ¾ otázek s jednou správnou odpovědí (ohodnocenu 1 bodem), ¼ otázek s více správnými odpověďmi (ohodnoceny 2 body) a 2-4 případové studie (ohodnoceny 2 body). Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:

∙   75% dosažitelných bodů z celého testu

∙   60% dosažitelných bodů z otázek na znalosti

∙   60% dosažitelných bodů z případových studií

 

 

Zákon také nově zavádí následné vzdělávání. Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti. Prvním rokem, kdy musí zprostředkovatel pojištění a zajištění absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém úspěšně vykonal odbornou zkoušku.