792 311 111

Působíme na finančním trhu již od roku 2012. Zaměřujeme se zejména na pojišťovnictví, doplňkové penzijní spoření, kapitálové trhu a spotřebitelské úvěry, a to jak z hlediska teorie, tak i právního rámce existence a činnosti subjektů finančního trhu.

Jako jedna z mála akreditovaných společností se pyšníme komplexním zajištěním odbornosti pro své klienty, a to jak v oblasti odborných zkoušek, tak i dalšími kurzy a speciálními zkouškami, požadovanými pro zvyšování a prohlubování odbornosti s cílem zajistit trvalý růst vaší společnosti.

Kvalita veškerých našich aktivit je zaručena díky naší rozsáhlé struktuře odborníků – expertů, lektorů, komisařů i dalších erudovaných osob pracujících pro naši společnost.

Poskytujeme rovněž poradenské služby v oblastech rozvoje společností, řízení rizik, obchodu a managementu, ovládáme praktickou aplikaci regulatorních změn v oblasti pojišťovnictví a financí.

Disponujeme následujícími akreditacemi udělenými Českou národní bankou, které nás opravňují pořádat následující odborné zkoušky a programy následného vzdělávání pro prokázání odborných znalostí a dovedností podle:

·      zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření v platném znění,

·      zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona v platném znění,

·      zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru v platném znění,

·      zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.

Disponujeme platformou e-learningu, kde si může zájemce o zkoušku testovat zdarma své znalosti, pomocí cvičných testů ve všech akreditovaných oblastech a studovat odborné texty a prezentace našeho lektorského sboru.

Mezi další důležité zkoušky, které nabízíme, patří i zkouška podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění (zákona AML), kterou jsme schopni zorganizovat formou E-learningu z pohodlí vašeho domova či kanceláře. 

Připravujeme se na akademickou profilaci s cílem poskytovat zájemcům z finančního a pojistného trhu především teoretické i praktické vzdělávací programy zaměřené na hlubší přípravu profesionálních zprostředkovatelů finančních produktů. Naší ambicí je přispívat ke kultivaci zprostředkovatelských aktivit i vzděláváním v oborech navazujících na kapitálové trhy a pojišťovnictví a dosahovat v tomto směru znalostní úrovně vyspělých evropských trhů.

Spolupracujeme